A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Лебедівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Кам’янської громади

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Лузанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради Черкаської області

Дата: 20.10.2020 16:20
Кількість переглядів: 21

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Лузанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                          Лебедівської сільської ради                           Черкаської області

Відповідно до п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, на виконання Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, розпорядження сільського голови Лебедівської сільської ради від 20.10.2020 № 30-р/02-05 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Лебедівської сільської ради», розпорядження сільського голови від 20.10.2020 року № 31-р/02-05 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Лузанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради», з метою проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Лузанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради Черкаської області, призначення та укладання контракту з переможцем конкурсу.

Найменування закладу: Комунальний заклад Лузанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради  Черкаської області.

Юридична адреса закладу: 20830, Україна,  Черкаська область, Кам’янський район, село Лузанівка, вул. Центральна, 11.

 Фактичне місцезнаходження закладу: 20830, Україна,  Черкаська область, Кам’янський район, село Лузанівка, вул. Центральна, 11.

Найменування посади: директор Комунального закладу Лузанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради  Черкаської області.

Умови оплати праці директора установи визначаються контрактом укладеним Засновником з переможцем конкурсу.

Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

 

Перелік документів для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України«Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі та перспективний план розвитку.
 • Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

 

 1. Кваліфікаційні вимоги.

 

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 1. Повинен знати.

 

Законодавство України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988р.

 1. Вимоги до мотиваційного листа та перспективного плану розвитку закладу:

Мотиваційний лист (до двох сторінок друкованого тексту) повинен бути послідовний, лаконічний, змістовний, аргументований та містити наступне:

 • аналіз особистих якостей;
 • інформацію про досвід роботи, досягнення, навички;
 • наявність та обґрунтованість цілей на посаді директора Комунального закладу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Перспективний плану розвитку закладу (до десяти сторінок друкованого тексту) повинен містити середньострокову перспективу (два роки), в якому передбачаються:

 • план розвитку закладу;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Для участі в конкурсі документи приймаються  за адресою: Черкаська обл., Кам’янський район село Лебедівка  вул.Центральна, 3.

 з 8.00 год. 21.10.2020 року до 17.00 год. 20.11.2020 року.

Номер телефону для довідок: (04732) 93-7-17

 Адреса електронної пошти для довідок: lebedrada@ukr.net

Дату та місце початку конкурсного відбору учасникам конкурсу буде повідомлено додатково.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 2 роки, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Критерії оцінювання тестувань та ситуаційних завдань

Для перевірки знання законодавства кандидатам на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один білет. Кожний білет повинен містити 20 (двадцять) тестових запитань, які формуються із загального переліку питань, що містить 50 питань та 1 (одне) ситуаційне завдання. Кожне тестове питання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одна з яких є правильною. Тестування та вирішення ситуаційного завдання проходить у письмовій формі у присутності членів комісії. На вирішення білету відводиться час не довше 45 хвилин. Правильна відповідь на одне тестове питання оцінюється в 1 бал, неправильна — 0 балів. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

10 балів – кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

5 балів — кандидатам, які частково, недостатньо та не в повному обсязі виявили знання та мінімальну професійну компетентність щодо виконання посадових обов’язків;

0 балів — кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає посадовим обов’язкам або, які не висвітлили шляхи розв’язання ситуаційного завдання.

Максимальна кількість балів за правильні відповіді  становить 30 (тридцять) балів. Кандидати, які під час розв’язання тестових запитань та  ситуаційного завдання отримали менше 15 (п’ятнадцяти) балів вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Критерії оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не довше 15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується система оцінювання від 1 балу до 10 балів.

Кожен член конкурсної комісії відображає оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти по кожному кандидату окремо та фіксує його у відомості  оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу (додаток 4 до протоколу засідання комісії) .

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційного завдання та середнього балу презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів, вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.     

З результатами оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційній відомості (додаток 5 до протоколу засідання комісії

 

Розпорядження від  20.10.2020 року  № 31-р/02-03 Про оголошення конкурсу на  зайняття  вакантної посади директора  Лузанівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Лебедівської сільської ради

Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Лебедівської сільської ради

Перелік тестових питань на знання законодавства

ЗРАЗОК СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь